NETWOOD

 

Netwood is the new interpretation of the lounge chair, thanksto a layer of technical fabric fixed to four wooden legs .


The simplicity of the concept and the attention to detail make Netwood an iconic chair, giving a touch of beauty to both indoor and outdoor environments.

 

---

 

NETWOOD

 

Netwood là cách giải thích mới của ghế salon, nhờ một lớp vải kỹ thuật được cố định vào bốn chân gỗ.


Sự đơn giản của khái niệm và sự chú ý đến từng chi tiết làm cho Netwood trở thành một chiếc ghế mang tính biểu tượng, mang lại vẻ đẹp cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời.

 

Ourdoor MYYOUR Netwood