NOVA

 

A refined simplicity distinguishes the S sofa and the Nova armchair; their clean and neutral design, characterized by essential and elegant lines, makes them objects that can be inserted in any stylistic context.

Suitable for both outdoor and indoor environments, illuminated and also available in the comfortable padded version, the Nova family makes its strength its strength.
 

---

 

NOVA

 

Một sự đơn giản tinh tế giúp phân biệt ghế sofa S và ghế bành Nova; thiết kế sạch sẽ và trung tính của chúng, được đặc trưng bởi các đường nét thiết yếu và trang nhã, làm cho chúng trở thành những vật thể có thể được đưa vào bất kỳ bối cảnh phong cách nào.

 

Thích hợp cho cả môi trường ngoài trời và trong nhà, được chiếu sáng và cũng có sẵn trong phiên bản đệm thoải mái, gia đình Nova làm nên sức mạnh của nó.

 

Ourdoor MYYOUR Nova