NOVA

 

Nova cot was born from the search for a clean and essential line that gives life to an elegant and futuristic object but at the same time practical thanks to stackability and the ease of handling with wheels.

Made in Italy.

 

---

 

NOVA

 

Nova ra đời từ quá trình tìm kiếm dòng sản phẩm sạch và thiết yếu mang lại sức sống cho một đối tượng thanh lịch và tương lai nhưng đồng thời thực tế nhờ khả năng xếp chồng lên nhau và dễ dàng di chuyển với bánh xe gắn thêm.

Sản xuất tại Ý.

Ourdoor MYYOUR Nova