NOVABANCONE

 

Lightness and essential lines are the leitmotif of the entire Nova collection. Transported to the world of bar counters, they allow Myyour to enrich the family of the latter with two other elements with an elegant design and surprising versatility.

 

Without light, illuminated or with the OV finish, Nova counters embellish the place that welcomes them, without weighing down the gaze of those who use them, be they operator or customer. Finally, the dedicated cocktail station allows you to arrange in an orderly manner the ingredients necessary to light up the great party evenings.

 

 

---

 

NOVABANCONE

 

Ánh sáng và những đường nét cần thiết là điểm nổi bật của toàn bộ bộ sưu tập Nova. Được vận chuyển đến thế giới quầy bar, chúng cho phép Myyour làm phong phú thêm gia đình quầy bar với hai yếu tố khác với thiết kế trang nhã và tính linh hoạt đáng ngạc nhiên.

 

Không có ánh sáng, được chiếu sáng hoặc với lớp hoàn thiện OV, quầy Nova tôn tạo nơi chào đón họ, mà không làm nặng ánh nhìn của những người sử dụng chúng, dù họ là nhà điều hành hay khách hàng. Cuối cùng, khu vực phục vụ cocktail chuyên dụng cho phép bạn sắp xếp một cách có trật tự các nguyên liệu cần thiết để thắp sáng bữa tiệc tối tuyệt vời.

 

 

Ourdoor MYYOUR Novabancone