RHONDA

 

The Rhonda armchair is an enveloping seatand has a recess that makes handling easier; the ergonomics of the seat also allows rainwater to drain.

Made in Italy

 

---

 

RHONDA

 

Ghế bành Rhonda là một chiếc ghế bọc và có một chỗ lõm giúp thao tác dễ dàng hơn; công thái học của ghế cũng cho phép thoát nước mưa.

Sản xuất tại Ý

Ourdoor MYYOUR Rhonda