VIVO | Accessories của Julia

 

Product information:

 

- Magazine case with steel blade structure.
- Fully lined.

- Width: 37 cm.
- Height: 31 cm.
- Depth: 31 cm.

 

Style: Magazine price

Material: Bonded leather/Genuine leather/Full grain leather

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

 

- Giá đựng tạp chí với kết cấu lưỡi thép.
- Đã lót đầy đủ.

- Chiều rộng: 37 cm.
- Chiều cao: 31 cm.
- Chiều sâu: 31 cm.

 

Kiểu dáng: Giá tạp chí

Chất liệu: Da công nghiệp/Da thuộc/Da cao cấp loại I

Sản xuất tại Ý.

Portariviste Julia Vivo