ALAN | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- Aesthetic pleasure is enhanced in the care of finishing layers and seams, All backs are equipped with mechanisms that allow you to adjust the depth of the chair. The back and seat cushions are made of Polyurethane foam and a layer of feathers. In fabric, the upholstery is completely removable. Black nickel chromium-plated legs.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric
 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Niềm vui thẩm mỹ được nâng cao trong việc chăm sóc các lớp hoàn thiện và đường may, Tất cả các tựa lưng đều được trang bị cơ chế cho phép bạn điều chỉnh độ sâu của ghế. Lưng và đệm ngồi được làm bằng bọt Polyurethane và một lớp lông vũ. Bằng vải, lớp bọc hoàn toàn có thể tháo rời. Chân mạ crom niken đen.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti ALAN

SKU: ALAN