SWING | Accessories của Julia

 

Product information:

 

- Serving tray.

Small width: 16cm.
Height: 6cm.
Depth: 16cm.

 

Average width: 18cm.
Height: 7cm.
Depth: 18cm.

 

Large width: 22cm.
Height: 8cm.
Depth: 22cm.

 

Design: Tray

Material: Bonded leather/Genuine leather/Full grain leather

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

 

- Khay phục vụ.
Rộng nhỏ : 16cm.
Cao: 6cm.
Sâu: 16cm.


Chiều rộng trung bình : 18cm
Chiều cao: 7cm
Chiều sâu: 18cm


Chiều rộng lớn : 22cm.
Chiều cao: 8cm.
Chiều sâu: 22cm.

 

Kiểu dáng: Khay

Chất liệu: Da công nghiệp/Da thuộc/Da cao cấp loại I

Sản xuật tại Ý.

Svuotatasche Julia Swing