TAAAC | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- "Taaac, and it was done!" As a versatile project designed to simplify forms and functions, TAAAC is inspired by the friendly and instant design of the most popular technological devices, from their combined and transformed forms, never entirely circular or square. The collection also proposes to minimize the faucet structure, in order to provide only what is really needed. Taaac therefore becomes a symbol of instant reality and aesthetic combination, through a very recognizable view.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- "Taaac, và nó đã được thực hiện!" Là một dự án đa năng được thiết kế để đơn giản hóa các hình thức và chức năng, TAAAC lấy cảm hứng từ thiết kế thân thiện và tức thì của các thiết bị công nghệ phổ biến nhất, từ các dạng kết hợp và biến đổi của chúng, không bao giờ hoàn toàn là hình tròn hoặc hình vuông. Bộ sưu tập cũng đề xuất giảm thiểu cấu trúc vòi, để chỉ cung cấp những gì thực sự cần thiết. Do đó TAAAC trở thành một biểu tượng của tính thực tế tức thì và tính kết hợp thẩm mỹ, thông qua một cái nhìn rất dễ nhận biết.

Sản xuất tại Ý.

Taaac Taps