AGILE | Washstand của Simas

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- AG 20: 400x200xh130mm

 

- AG 40: 400x270xh130mm

 

- AG 50: 500x270xh130mm

 

- AG 60: 600x400xh130mm

 

- AG 80: 800x400xh130mm

 

- AG 51: 510x460xh130mm

 

- AG 61: 610x460xh130mm

 

- AG 81: 810x460xh130mm

 

- AG 91: 910x460xh130mm

 

- AG 101: 1010x460xh130mm

 

- AG 121: 1210x460xh130mm

 

- AG 121D: 1210x460xh130mm

 

- AG 141D: 1410x460xh130mm

Made in Italy.

Washstand Simas Agile

Agile-White: Agile-White