WHYNOT | Bathroom của IB Rubinetterie

Product Information:
- The sinusoidal image of the WhyNot collection shows the task of a gentle and complete article, which can summarize all the necessary features in a product with a slender and transformative shape. The perfect balance between the round base and square proboscis, the stretching of the cubes and the lightness of the couplings appear in a collection designed with precision and sophistication, like a paintb brush.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Hình sin của bộ sưu tập WhyNot cho thấy nhiệm vụ của một bài viết nhẹ nhàng và đầy đủ, có thể tóm tắt tất cả các tính năng cần thiết trong một sản phẩm có hình dạng thon và biến đổi. Sự cân bằng hoàn hảo giữa đế tròn và vòi vuông, sự kéo dài của các hình khối và độ nhẹ của các khớp nối xuất hiện trong một bộ sưu tập được thiết kế với nét chính xác và tinh tế, giống như một chiếc cọ vẽ.

Sản xuất tại Ý.

Why Not Taps